[Đăng ngày: 11/07/2011]

 HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐƠN VÀ CÁC CHỨNG THỰC CỦA HSSV

( Thực hiện từ năm học 2010-2011)

1 Giấy xác nhận vay vốn 1.   Theo mẫu( Mẫu số 01/TDSV ) nộp cho giáo viên chủ nhiệm.

2.   Lớp trưởng nhận kết quả tại Phòng Chính trị & Công tác HSSV vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

Căn cứ Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của thủ tướng chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
2 Đơn xin xác nhận đang học tại trường 1.   Theo mẫu (Mẫu số 01/HSSV ) nộp cho phòng Chính trị & CTHSSV.

2.   Nhận kết quả tại Phòng Chính trị & CT HSSV vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần.

 
3 Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập 1.   Theo mẫu (Mẫu số 02/HSSV-BL) kèm theo hồ sơ có liên quan, nộp cho phòng Quản lý Đào tạo ( Có xác nhận của GVCN hoặc Cố vấn học tập ).

2.    HSSV nhận kết quả tại Phòng QL Đào tạo vào ngày thứ 6 hàng tuần. 

- Căn cứ Quy chế Đào tạo Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo( Quy chế 25)

- Căn cứ Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào ( Quy chế 43) 

4 Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 06/HSSV ) nộp cho Phòng Chính trị & CT HSSV từ 1- 15 hàng tháng.

2.   Nộp 2 ảnh 3 x 4  (phía sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh, Số CMND, ngày cấp, nơi cấp)

3.   Photo chứng minh nhân dân ( Không cần công chứng)4.   Nộp lệ phí làm lại thẻ sinh viên theo quy định của Ngân hàng Công thương.5.   Nhận thẻ sinh viên tại Phòng Chính trị & CT HSSV vào cuối tháng.
 
5 Đơn xin vào ở KTX Theo mẫu ( Mẫu số 07/HSSV-KTX) nộp đơn cho Phòng Chính trị & CT HSSV để được hướng dẫn làm hợp đồng. Căn cứ Quy chế Công tác HSSV Nội trú trong các trường Đại học, Cao đẳng và TCCN kèm theo Quyết định số 41/2002/QĐ-BGDĐT ngày 18/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 Đơn xin chuyển trường 1. HSSV có nguyện vọng làm đơn theo mẫu (Mẫu số 08/HSSV) nộp tại Phòng QL Đào tạo.

2. HSSV nhận trả kết trả lời vào ngày thứ 6 hàng tuần..Lưu ý: HSSV đang học năm đầu và năm cuối không giải quyết cho chuyển trường

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

7 Đơn xin phép nghỉ học 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 09/HSSV ) nộp cho Khoa quản lý HSSV ( kèm hồ sơ có liên quan )

2.   Trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn không kịp nộp đơn xin phép nghỉ học có thể gọi điện xin phép trước và nộp đơn sau, thời hạn nộp đơn không quá 7 ngày.

 
8 Đơn xin hoàn trả học phí 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 10/HSSV-HTHP) gửi đơn xin hoàn trả học phí cho bộ phận tuyển sinh xác nhận nghỉ học ( Nếu chưa có giáo viên chủ nhiệm), gửi đơn cho giáo viên chủ nhiệm xác nhận nghỉ học (nếu đã có giáo viên chủ nhiệm)

2.   HSSV gửi đơn có xác nhận về phòng Tài chính kế toán ( kèm theo biên lai  thu học phí) sau thời gian nhập học 30 ngày.

3.    HSSV nhận tiền hoàn trả học phí sau 15 ngày nộp đơn tại Phòng Tài chính Kế toán.

 
9 Đơn xin gia hạn học phí 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 11/HSSV-GHHP) gửi cho giáo viên chủ nhiệm xác nhận và nộp cho Phòng Tài chính kế toán của Trường để được xem xét giải quyết.

2.   Thời gian nộp đơn xin gia hạn đóng học phí không quá 5 ngày trước khi hết hạn và  thời gian chậm nộp không quá 30 ngày kể từ ngày  hết hạn nộp học phí

 
10 Đơn xin miễn giảm học phí .1.  Theo mẫu (Mẫu số 12/HSSV-MGHP), về địa phương xin xác nhận ( có ký tên đóng dấu nơi xác nhận)

2.   HSSV gửi hồ sơ cho giáo viên chủ nhiệm xác nhận và gửi về Phòng Chính trị & CT HSSV.

 
11 Đơn xin chuyển điểm

1.   HSSV làm đơn theo mẫu ( Mẫu số 15/ HSSV-MHMT ) kèm theo hồ sơ có liên quan nộp đơn cho phòng QL Đào tạo sau ngày khai giảng khóa học 15 ngày.

2.   HSSV nhận kết quả sau 15 ngày tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 trong tuần.

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

 

12 Đơn xin miễn học miễn thi

1.   HSSV làm đơn theo mẫu ( Mẫu số 15/ HSSV-MHMT ) kèm theo hồ sơ có liên quan nộp đơn cho phòng QL Đào tạo sau ngày khai giảng khóa học 15 ngày.

2.   HSSV nhận kết quả sau 15 ngày tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 trong tuần.

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

 

13 Đơn xin phép vắng thi

1.   Theo mẫu( Mẫu số 17/HSSV) nộp đơn xin phép vắng thi cho Khoa chuyên ngành + HSSV bị tai nạn, ốm đau...: nêu lý do và kèm theo hồ sơ có liên quan ( giấy chứng nhận y tế, tại nạn, ...) (Trường hợp chưa kịp nộp đơn, thời gian nộp đơn không trễ quá 3 (ba) ngày làm việc tính từ ngày thi )+ Lý do khác: HSSV nộp đơn trước ngày xin phép vắng thi 3 ngày

2.   HSSV nhận kết quả trả lời tại Khoa chuyên ngành .( Khoa trả lời ngay cho HSSV )

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

14 Đơn xin tiếp tục học 1.   Theo mẫu( Mẫu số 18/HSSV) có xác nhận của gia đình và địa phương; nộp đơn xin tiếp tục học cho Phòng QL Đào tạo ( Kèm theo quyết định cho nghỉ học hoặc Giấy cho phép nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả học tập)

2.   HSSV nhận kết quả tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

15 Đơn xin chuyển ngành học

1.   Theo mẫu ( Mẫu số 19/HSSV) nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo.

2.   HSSV nhận kết quả tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

16 Đơn xin chuyển bậc đào tạo 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 20/HSSV) và nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo( đơn có ý kiến của khoa chuyên ngành)

2.   HSSV nhận kết quả tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

17 Đơn xin chuyển hệ đào tạo 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 22/HSSV) và nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo ( đơn có ý kiến của khoa chuyên ngành)

2.   HSSV nhận kết quả tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.

- Căn cứ Quy chế 25

- Quy chế 43

18 Đơn xin chuyển khóa 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 24/HSSV) và nộp tại Phòng Quản lý Đào tạo ( đơn có ý kiến của khoa chuyên ngành)

2.   HSSV nhận kết quả tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.

 Căn cứ Quy chế 25, Quy chế 43 và văn bản số 06/CĐKTTC ngày 03/12/2009 của Hiệu trưởng V/v giải quyết các trường hợp HSSV chưa tốt nghiệp ( sau kỳ thi lần 3)
19 Đơn xin phúc khảo 1.   Theo mẫu ( Mẫu số 25/HSSV-PK)

2.   Nộp đơn xin phúc khảo bài thi cho Phòng Khảo Thí & ĐBCL nếu là bài thi kết thúc học phần, và nộp cho Phòng QL Đào tạo nếu là bài thi tuyển sinh và bài thi tốt nghiệp.

3.   HSSV phải trực tiếp nộp đơn ( không nộp qua đường bưu điện) Mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi làm thủ tục phúc khảo
 Căn cứ Quyết định số 16/QĐ.CĐKTTC ngày 09/02/2009 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kinh tế  - Tài chính Vĩnh Long.
20 Đơn xin cấp bảng điểm .   Theo mẫu ( Mẫu số 26/HSSV), nộp đơn cho Phòng QL Đào tạo.

2.   HSSV nhận kết quả tại Phòng QL Đào tạo vào thứ 6 hàng tuần.

 
21 Đơn xin công nhận tốt nghiệp 1.   Sinh viên tốt nghiệp khác tiến độ đào tạo viết đơn xin được công nhận tốt nghiệp theo mẫu ( Mẫu số 27/HSSV-ĐTTC)

 2.   HSSV nộp đơn xin được công nhận tốt nghiệp cho Khoa đào tạo.

Căn cứ Quy chế 43
22 Đơn đăng ký học phần Sinh viên đăng ký học phần trực tuyến Căn cứ Quy chế 43
23 Đơn xin rút bớt học phần đã đăng ký 1.   Theo mẫu( Mẫu số 30/HSSV-ĐTTC) và nộp đơn cho phòng QL Đào tạo ( Kèm kết quả đăng ký môn học và biên lai thu học phí) chậm nhất sau 3 tuần khi bắt đầu Học kỳ chính và 1 tuần khi bắt đầu Học kỳ hè.

2.   Phòng QL Đào tạo trả kết quả ( cho hoặc không cho rút bớt) cho sinh viên vào thứ 6 hàng tuần.

Các trường hợp không được chấp thuận cho rút bớt học phần đã đăng ký, nếu sinh viên không theo học sẽ xử lý như trường hợp tự ý bỏ học và phải nhận điểm “F”

Căn cứ Quy chế 43
24 Đơn xin hủy học phần Theo mẫu ( Mẫu số 31/HSSV-ĐTTC) và nộp đơn xin huỷ học phần cho phòng Quản lý đào tạo Căn cứ Quy chế 43

 

25 Đơn xin dự thi cải thiện điểm Theo mẫu ( Mẫu số 32/ HSSV-ĐTTC) và nộp đơn cho Khoa quản lý môn học và nộp lệ phí dự thi cải thiện điểm tại Phòng Tài chính kế toán Căn cứ Quy chế 43

 

26 Đơn xin học chương trình thứ hai

1.   Theo mẫu ( Mẫu số 33/HSSV-ĐTTC) và nộp về phòng QL Đào tạo chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới.

 2.   Phòng QL Đào tạo thông báo kết quả cho sinh viên khi được Hiệu trưởng chấp thuận.

3.   Sinh viên đăng ký học bổ sung những học phần có trong chương trình đào tạo để tích luỹ đủ số lượng tín chỉ theo qui định.

Căn cứ Quy chế 43

 

27 Đơn đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp Sinh viên đăng ký theo danh sách Căn cứ Quy chế 43

 

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 140143
Đang online: 3435