[Đăng ngày: 15/03/2018]
Ngày 16/3/2018 Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long tổ chức cho hơn 200 học sinh, sinh viên các ngành Marketing, Kế toán, Tài chính ngân hàng và ngành Công nghệ thông tin bậc Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy tham gia chương trình ngoại khóa, chủ đề về thị trường chứng khoán. Chương trình phối hợp thực hiện giữa Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long với Ủy ban chứng khoán nhà nước – Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Qua chương trình với phần trình bày của Ông Nguyễn Hòa Hiệp - chuyên viên UB Chứng khoán nhà nước tại Tp.HCM g
iúp cho sinh viên học sinh có những kiến thực thực tế, bổ ích về hoạt động của thị trường chứng khoán; Tạo điều kiện cho sinh viên học sinh gắn kết kiến thức lý thuyết đã học với  thực tiễn, hình dung được quy trình vận hành và hoạt động của thị trường chứng khoán; Bên cạnh đó nhằm thúc đẩy mối liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong đào tạo HSSV.        
             

Một số hình ảnh của chương trình ngoại khóa:

Ông Nguyễn Hòa Hiệp chuyên viên UB Chứng khoán nhà nước tại Tp.HCM
Tin, ảnh: Nguyễn Văn Rớt - Trung tâm Quan hệ DN và Hỗ trợ HSSV
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154198
Đang online: 8020