[Đăng ngày: 12/06/2019]
Quy định về mức thu dịch vụ năm học 2019 - 2020 của Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
[Đăng ngày: 10/06/2019]
Quy định về mức thu học phí năm học 2019 - 2020
[Đăng ngày: 09/06/2019]
Quy định mức giá cho thuê tài sản công năm 2019 tại Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long
[Đăng ngày: 08/04/2019]
Quyết định về việc công bố điều chỉnh công khai dự toán ngân sách năm 2019
1

Số người truy cập: 175474
Đang online: 18455