[Đăng ngày: 12/01/2012]
1. Sứ mạng:
Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của xã hội; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


2. Tầm nhìn:
Trong quá trình xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long không ngừng phát triển về mọi mặt để trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực có uy tín, chất lượng cao, được xã hội công nhận. Phấn đấu đến năm 2020 trở thành cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao, có uy tín.
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154173
Đang online: 7995