[Đăng ngày: 05/02/2012]

Điện thoại: 02703 878.839

- Nhiệm vụ của Phòng:

 

1. Giúp Ban giám hiệu quản lý hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác của Trường.

 

2. Quản lý và thực hiện công tác hợp tác với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước nhằm phục vụ cho mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, bồi dưỡng nhân tài, tìm nguồn lực hỗ trợ từ bên ngoài để góp phần phát triển nhà trường

 
CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154181
Đang online: 8003