[Đăng ngày: 03/02/2012]

PHÒNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

Điện thoại: 02703 823359

Email: tochuc@vcef.edu.vn

 

 LÃNH ĐẠO PHÒNG:

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Hồ Thiện Quyền

Trưởng phòng

NCS Kế toán
Email:  hoquyen06@yahoo.com

2

Trần Thị Lan Thảo

P. Trưởng phòng

Thạc sỹ  Kinh tế thương mại
Email:  lanthao.vcef@gmail.com

NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức cán bộ, chính sách, chế độ đối với cán bộ, nhân viên; công tác bảo vệ nội bộ, thi đua khen thưởng và kỷ luật.

- Tổ chức thực hiện công tác hành chính tổng hợp, văn thư, lưu trữ, lễ tân, đối ngoại; quản lý và sử dụng các loại tài sản

- Quản lý và thực hiện các hoạt động phục vụ giảng dạy, học tập; an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, y tế, vệ sinh môi trường; an ninh, trật tự trong trường.

CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154167
Đang online: 7989