[Đăng ngày: 23/12/2015]
Đề cương tuyên truyền 66 năm ngày truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam
[Đăng ngày: 07/06/2014]
10 thói quen tốt trong Sinh viên...

1. Chủ động trong học tập;

2. Thường xuyên đọc sách;

3. Lắng nghe, chia sẻ và hợp tác;

4. Có ý thức kỷ luật, tự giác, tự quản;

5. Biết quan tâm, chia sẻ yêu thương;

6. Tình nguyện tham gia các hoạt động xã hội;

7. Có hành động bảo vệ môi trường;

8. Chấp hành Luật giao thông;

9. Luyện tập thể dục thể thao;

10. Ứng xử văn minh.

CÁC TIN KHÁC