[Đăng ngày: 22/01/2018]
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Điện thoại: (0270) 3878840 – Email: khoataichinh@vcef.edu.vn

  THÔNG TIN VỀ KHOA:

 

    Khoa Tài chính - Ngân hàng là một trong 5 khoa mang tính chủ lực của Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Vĩnh Long, có nhiệm vụ đào tạo chuyên viên lĩnh vực tài chính Ngân hàng trình độ Cao đẳng và trung cấp cho Tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh ĐBSCL. Khoa đào tạo 2 ngành đối với Trình độ cao đẳng là Ngân hàng và Thuế; Trình độ trung cấp: Ngân hàng và Thuế nhà nước. 

    Khoa Tài Chính - Ngân hàng, hiện tại có 10 cán bộ, giảng viên. Trong đó 100% GV có trình độ sau đại học. Khoa có 2 bộ môn: Ngân hàng và Tài chính nhà nước.

    Ngoài ra, khoa còn phụ trách các lớp tập huấn, bồi dưỡng như:

  • Bồi dưỡng nghiệp vụ ngân hàng thương mại
  • Lập phương án vay vốn tín dụng
  • Kê khai, quyết toán thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Kế toán trưởng hành chính sự nghiệp
  • Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý tài chính, tài sản công và Thực hành chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị hành chính sự nghiệp; xã, phường, thị trấn.


CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154240
Đang online: 8062