[Đăng ngày: 09/07/2011]
 
Điện thoại: 02703.878.329

LÃNH ĐẠO KHOA

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

1

Lê Hoàng Phúc

Trưởng khoa

Tiến sĩ Kế toán
Email:  lhphuc@vcef.edu.vn

2

Lâm Thị Trúc Linh

P. Trưởng khoa

Thạc sỹ Kế toán
Email: lamthitruc.linh@yahoo.com.vn
 THÔNG TIN VỀ KHOA

Khoa Kế toán có 4 bộ môn thuộc khoa với nhiệm vụ quản lý chuyên môn các học phần thuộc bộ môn.
- Bộ môn kế toán tài chính: Quản lý và giảng dạy các học phần về kế toán tài chính doanh nghiệp.
- Bộ môn kế toán quản trị: Quản lý và giảng dạy các học phần về kế toán quản trị, kế toán chi phí và phân tích kinh tế.
- Bộ môn kiểm toán: Quản lý và giảng dạy các học phần về kiểm toán, kiểm toán nội bộ.
- Bộ môn tài chính doanh nghiệp: Quản lý và giảng dạy các học phần về tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm.

Nhiệm vụ:

1. Đào tạo kế toán viên ở các bậc trung cấp, cao đẳng có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế -xã hội, quy trình công tác hạch toán kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh. Người học sau khi tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận chức năng về kế toán tại các cơ quan nhà nước, tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội.
2. Khoa Kế toán với nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện kế họach đào tạo, tổ chức nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giảng viên về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy và học.


CÁC TIN KHÁC

Số người truy cập: 154223
Đang online: 8045