[Đăng ngày: 14/10/2015]
BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG
 NHIỆM KỲ 2015 - 2020
 

Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

STT

HỌ & TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thý Liễu

Bí Thư

2

Trương Thị Nhi

Phó Bí thư

3

Nguyễn Đức Vinh

Đảng Ủy Viên-Chủ nhiệm UBKT

4

Hồ Thiện Quyền

Đảng Ủy Viên-Phó Chủ nhiệm UBKT

5

Lê Tuấn Mãnh

Đảng Ủy Viên

6

Lâm Thị Trúc Linh

Đảng Ủy Viên

7

Trần Thị Tiếp

Đảng Ủy Viên


1

Số người truy cập: 154175
Đang online: 7997